Costa Atlántica en Camiño a Camiño

Como material de apoio para a interpretación dos percorridos de COSTA ATLÁNTICA a realizar no programa CAMIÑO A CAMIÑO da CONCELLERÍA DE MEDIOAMBIENTE DE VIGO podedes pulsar as solapas que se desplegan no menú que se atopa enriba destas liñas.
AVISO: Se pulsades nas imaxes e nos textos, lembraros despois en darlle para atrás para seguir vendo máis contidos.